+371 24 88 08 57

Daugavgrivas iela 116, Riga

Information

Порядок закупки металлолома – правила и требования:

Прием металлолома производится соответственно: LR MK Noteikumiem Nr. 960

Сотрудничество с физическими лицами

Fiziskām personām, nododot metāllūžņus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Tāpat klientam jāiesniedz sava bankas konta rekvizīti, kas nepieciešami maksājuma pārskaitīšanai eiro valūtā. Pieņemot metāllūžņus, tiek sagatavots no fiziskajām personām iepirkto sadzīvē radušos lūžņu izcelsmes apliecinājuma akts.

Сотрудничество с юридическими лицами

Metāllūžņu pieņemšana no juridiskām personām tiek veikta pamatojoties uz  preču pavadzīmi/rēķinu.

Lai vienotots par sadarbību, zvaniet mums pa kontakttālruni vai rakstiet uz e-pastu.

Порядок оплаты и перевода:

Порядок оплаты:

Norēķināšanās par pieņemtajiem metāllūžņiem tiek veikta, ieskaitot naudu piegādātāja kontā. Vairumā gadījumu nauda par metāllūžņiem tiek pārskaitīta 24 stundu laikā

Fiziskām personām no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts un pārskaitīts valsts budžetā  iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10% apmērā.

Metāllūžņi tiek pieņemti saskaņā ar AS “Krāsaino Metāu Manufaktūra” cenrādi, cenas var tikt mainītas atkarībā no piegādes apjoma. Cenrādis tiek aktualizēts katru dienu vai biežak, atkarībā no metālu cenu svārstības pasaules tirgū. 

Atrašanās vieta: Daugavgrīvas ielā 116, Rīgā

 

Порядок приема лома

Lūžņu galīgā vērtība ir atkarīga no to daudzuma un kvalitātes, kā arī no pieņemšanas brīdī spēkā esošās metāllūžņu iepirkuma cenas. Daudzumu nosaka, izmantojot sertificētus svarus. Lūžņu kvalitāti novērtē kvalificēts pieņēmējs.

Ja nepieciešams, līdztekus vizuālajai apskatei tiek izmantots īpašs mērinstruments. Pieņēmējs veic arī piesārņojuma novērtēšanu, nosakot, cik liels ir apmaksā neietilpstošo neatdalāmo nemetāla piejaukumu daudzums.

Обратите внимание на цены и колебания цен:

Metāllūžņi tiek pieņemti saskaņā ar AS “Krāsaino Metāu Manufaktūra” cenrādi, cenas var tikt mainītas atkarībā no piegādes apjoma. Cenrādis tiek aktualizēts katru dienu vai biežak, atkarībā no metālu cenu svārstības pasaules tirgū.

X