Daugavgrīvas iela 116
KATALIZĀTORUS: +371 67408018
Lūžņu iepirkšana: +371 25893855
Tehnikas izvešana: +371 25892225

Par mums

Metāllūžņu iepirkšanas procedūra – noteikumi un prasības:

Metāllūžņu pieņemšana tiek veikta atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr. 960

Sadarbība ar fiziskām personām

Fiziskām personām, nododot metāllūžņus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Tāpat klientam jāiesniedz sava bankas konta rekvizīti, kas nepieciešami maksājuma pārskaitīšanai eiro valūtā. Pieņemot metāllūžņus, tiek sagatavots no fiziskajām personām iepirkto sadzīvē radušos lūžņu izcelsmes apliecinājuma akts.

Sadarbība ar juridiskām personām

Metāllūžņu pieņemšana no juridiskām personām tiek veikta pamatojoties uz  preču pavadzīmi/rēķinu.

Lai vienotots par sadarbību, zvaniet mums pa kontakttālruni vai rakstiet uz e-pastu.

Apmaksa un nodošanas kārtība:

Apmaksas kārtība:

Norēķināšanās par pieņemtajiem metāllūžņiem tiek veikta, ieskaitot naudu piegādātāja kontā. Vairumā gadījumu nauda par metāllūžņiem tiek pārskaitīta 24 stundu laikā

Fiziskām personām no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts un pārskaitīts valsts budžetā  iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10% apmērā.

Metāllūžņi tiek pieņemti saskaņā ar AS “Krāsaino Metāu Manufaktūra” cenrādi, cenas var tikt mainītas atkarībā no piegādes apjoma. Cenrādis tiek aktualizēts katru dienu vai biežak, atkarībā no metālu cenu svārstības pasaules tirgū. 

Atrašanās vieta: Daugavgrīvas ielā 116, Rīgā

Lūžņu pieņemšanas kārtība

Lūžņu galīgā vērtība ir atkarīga no to daudzuma un kvalitātes, kā arī no pieņemšanas brīdī spēkā esošās metāllūžņu iepirkuma cenas. Daudzumu nosaka, izmantojot sertificētus svarus. Lūžņu kvalitāti novērtē kvalificēts pieņēmējs.

Ja nepieciešams, līdztekus vizuālajai apskatei tiek izmantots īpašs mērinstruments. Pieņēmējs veic arī piesārņojuma novērtēšanu, nosakot, cik liels ir apmaksā neietilpstošo neatdalāmo nemetāla piejaukumu daudzums.

Atruna par cenām un cenu svārstībām

Metāllūžņi tiek pieņemti saskaņā ar AS “Krāsaino Metāu Manufaktūra” cenrādi, cenas var tikt mainītas atkarībā no piegādes apjoma. Cenrādis tiek aktualizēts katru dienu vai biežak, atkarībā no metālu cenu svārstības pasaules tirgū.

X